Hiển thị

Bạn đang tìm kiếm đại lý / đối tác kinh doanh?

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn đến khách hàng và phát triển thị trường toàn cầu, chúng tôi đang tìm kiếm Đại lý, đối tác kinh doanh để làm đại diện cho chúng tôi trên các thị trường Quốc Tế.

Nếu bạn có kinh nghiệm trong ngành bán hàng, dịch vụ sau bán hàng về Thiết bị, đặc biệt là thiết bị Ngành dược tại quốc gia hay khu vực nào đó, muốn hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ.

Chúng ta sẽ cùng nhau liên kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới để hoàn thiện hơn nữa chất lượng thiết bị cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Trân trọng!